Clash of Clans Askerleri Agario skinleri

clash of clans agario

Clash of Clans Askerleri agario da.Clash of Clans oyunun karakterleri agarioda kap???yorlar.Clash of Clans Askerleri oyun skinleri iin a?a??daki isimlerden her hangi biri ile oyuna ba?layabilirsiniz.

Nick yazan yere:goblin, dev, duvaryikici, balon, sihirbaz, sifaci, ejderha, dalkavuk, valkyrie, golem, barbar, byc

Clash of Clans Askerleri zellikleri:

Barbar

Barbar, fkeli ve sava?a haz?r ifadesi, k?sa kesilmi? sar? salar? ve uzun sar? b?y?kl? bir adamd?r. Deri kemer ve isko sava?? olabilece?ini gsteren bir elik kalkan ?eklinde tokal? kemeri vard?r. Kahverengi isko ete?i giyer. Hemde sa? elinde k?sa bir k?l? zerinde bilekli?i mevcuttur. Clash of clans oyunundaki ilk sava?? olup clash of clans? temsil eder.

Oku
Oku k?zlar, k??la iindeki 2. birimdir. Pembe sa ve keskin gzl bir kad?n olarak tasvir edilir. K?sa, a?k ye?il elbise ve pelerin, bir deri kemer ve ekli kk kesesi bulunur. At?? mesafesi, 1,5 kare alan mesafesi kadar oldu?u iin barbarlara gre iyilerdir ancak, hasar puanlar? yar? yar?ya azd?r.

Goblin
Goblinler, byk sivri kulaklar?, k?rm?z? gzleri ve k?rm?z? ulu kk burnu olan yarat?klard?r. Goblinler, kahverengi pantolon ve ayakkab?lar giyerler. Ayr?ca d?manlardan al?nan kaynaklar? ta??mak iin grn?te, byk bir uval? vard?r. Goblin, oyunda en h?zl? zemin birimidir. Goblinler, alt?n iksir ve kara iksir toplay?c?lar?, alt?n iksir ve kara iksir depolar?na sald?r?r. Belirtilen birimler tamamen yok edilmeden di?er birimleri grmezden gelirler, nede olsa h?rs?zlar
Goblinler, kaynaklara belirtilen hasar puan?n?n iki kat? hasar verirler, bu oku ve barbarlara gre 3 kat daha fazla hasar demektir.

Dev
Devler, savunmalara byk zarar verme yetene?ine sahip dev askerlerdir.
Duvar Y?k?c?
Duvar y?k?c?lar, iskelet grnml, kahverengi bir havac? ?apka giyer ve sa? gz zerinde kk bir yara izi vard?r. Byk bir bomba ta??r. Duvar k?r?c? b?rak?ld?klar?nda, en yak?n duvar? kamikaze tarz? kendisi havaya uurarak patlat?rlar.

Balon
Uan balonlar?n ierisinde normalde yerde kulland???m?z duvar k?r?c? iskeletlerden vard?r, ancak bu sefer intihar etmek iin de?il bomba b?rakmak iin oradalar Balonlar?n iindeki iskeletler, savunma birimleri zerine gelip bomba b?rakarak patlat?r ve yok ederler.

Sihirbaz – Byc
Sihirbaz, kap?onlu pelerini olan, alt?n tokal? ve uygun ayakkab?s? ile bir deri kemer takan byl bir birimdir. Sihirbazlar, t?pk? okular gibi duvar arkas?ndaki birimleri vurabilirler, hasar puan? olduka yksek bir askerdir. En kt zelli?i bir ka vuru?ta lebilecek kadar enerjilerinin az olmas?d?r. Dev, oku ve barbarlar?n aras?na kar??t?r?ld???nda daha etkili sald?r?lar yap?labilir.

?ifac?
?ifac?, uan bir birimdir ve hibir birime zarar verme zelli?i yoktur. En iyi kabiliyeti sizin, sava?taki askerlerinizi hayatta tutmak iin yaralananlar? iyile?tirir. Do?ru kullan?ld???nda birok sava?? kolayca %100 yenebilirsiniz.

Ejderha
Ejderha, uan ve korkutucu bir birimdir. Balonun aksine hem havadaki hemde yerdeki birimlere sald?rabilir, stelik balon gibi tek bir hedefi de?il at?? menzilinde ate? pskrtt? tm alandaki birden fazla birimlerin enerjisini tketir.

Dalkavuk
Dalkavuklar, h?zl?, ucuz ve nispeten zay?f bir uan birimidir. Grn?, keskin k?s?r peneleri ve kauuk benzeri eldiven ile byk boynuzlar?, gdk kanatlar? ve byk elleri ile uan yarat?k ?eklindedir. Dalkavuklar, izbe k??lada e?itilebilmektedir. Sald?r?rken koyu kara iksir tkrrler. top atar, havan topu gibi birimler dalkavuklar? vuramazlar ancak, hava savunmas?, oku kuleleri, balon bombas?na kar?? ok savunmas?zlard?r.

Valkyrie
Valkyrie sava?? k?z, clash of clans tarihinde en az retilen ve kullan?lan askerdir diyebiliriz. Bunun fark?nda olan supercell son zamanlardaki gncellemelerde valkyrie retim maliyetini azaltm??, hasar puan?n? ise ykseltmi?tir. Buna ra?men maalesef hala ok fazla tercih edilmemektedir.

clash-of-clans

clash-of-clans

Oyun Oyna

One thought on “Clash of Clans Askerleri Agario skinleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir